Učenici srednje stručne škole Resursnog centra su u četvrtak, 26.10.2017.god.  učestvovali u radionici na temu "Adolescencija". Različitim aktivnostima, individualno i u paru i kroz razmjenu u grupi, učenici su na interesantan način upotpunili svoje znanje o karakteristikama adolescentnog doba, o tome ko su adolescenti, što smiju, a što ne bi trebalo da rade, o problemima sa kojima se suočavaju i kakva je uloga roditelja u njihovom odrastanju. 

1

2

3a

4

5

6

7

8

9

10