U Resursnom centru su nastavljene aktivnosti na informisanju i edukaciji zaposlenih na temu prevencije i postupanja u slučaju različitih oblika nasilja prema djeci/učenicima sa smetnjama  i  teškoćama u razvoju .Tim za zaštitu od nasilja je, putem prezentacije i razgovora, upoznao tehničko osoblje Resursnog centra sa vrstama nasilja, otkrivanjem i prepoznavanjem nasilja, kao i postupcima i procedurama u slučaju nasilnih oblika  ponašanja. Naglašena je  odgovornost svih zaposlenih i precizno određene  uloge u procesu zaštite od zlostavljanja.   

1

2

3a

4

5

6

7

8

9

10