1.

Bogdan Ostojić

rukovodilac štamparije

2.

Tatjana Tujković

domaćica

3.

Elena Vujović

domaćica

4.

Brankica Dančulović

njegovateljica

5.

Neva Šaulić

njegovateljica

6.

Mirjana Kašćelan

njegovateljica

7.

Jovana Martinović

noćna njegovateljica

8.

Irena Radonjić

elektroakustičar

9.

Nikolić Anita

frizer

10.

Nikola Bulatović

štamparski mašinista

11.

Ismihana Bošković

knjigovezac

12.

Nikola Marković

knjigovezac

13.

Dragana Nikčević

medicinska sestra

1

2

3a

4

5

6

7

8

9

10