logopedskeambulante
U njima rade logopedi sa višegodišnjim iskustvom, koji uz pomoć najsavremenije opreme, didaktičkih sredstava i pomagala, stručnim terapijskim metodama i postupcima:
- podstiču i/ili ubrzavaju razvoj govora
- pomažu u prevladavanju jezičkih poteškoća
- obavljaju prevenciju, dijagnostiku i rehabilitaciju smetnji govora i jezika, kao i poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije osoba s posebnim potrebama (mentalnom retardacijom, hroničnim bolestima, autizmom), osoba s različitim tipovima afazija.
Pored datih aktivnosti u ambulantama se obavljaju i konsultativni i savjetodavni razgovori sa roditeljima, kao i saradnja i pružanje podrške obrazovnim i zdravstvenim institucijama.
 

1

2

3a

4

5

6

7

8

9

10