Neđeljko Moškov

direktor

Aleksandra Popović

koordinator nastave

Jelena Banićević

nastavnik

Olivera Gluščević

defektolog – nastavnik

nastavnik - surdolog

Sandra Petrović Poljak

vaspitač

Stojanka Pićan

vaspitač

Spomenka Kosić

surdolog

Dijana Vlaović

logoped

Meri Petrović

nastavnik - surdolog

Danijela Vukasović

nastavnik

Ivana Miljanić

nastavnik

Mirjana Kustudić

surdolog – nastavnik

Božo Brkić

nastavnik

Željko Vukasović

koordinator praktiče nastave – surdolog

Sanja Ratković

nastavnik

Ivana Roćenović

logoped

Dragana Marković

logoped

Darko Malović

nastavnik

Milenko Dančulović

nastavnik

Dejan Popović

nastavnik

Danica Živković

nastavnik

Velislavka Tešović

nastavnik

Sonja Gledić

nastavnik

Srđan Krunić

vaspitač

Lakonić Dijana

vaspitač

Milica Dabić

nastavnik - surdolog

Danijela Vičević

logoped u predškolskom odjeljenju

Radmila Čolović

logoped

Jelena Avramović

pedagog – psiholog

Mr Viktorija Mihović

surdoaudiolog

Bruna Mudrić Petrović

logoped

Maja Vukašinović

logoped

1

2

3a

4

5

6

7

8

9

10