srednjaskola
U srednjoj stručnoj školi Resursnog centra, školovanje traje četiri godine i stiče se III stepen stručnosti. Škola nudi širok izbor atraktivnih obrazovnih profila u skladu sa potrebama tržišta rada. Brojne generacije stiču i stekle su obrazovanje  iz slijedećih zanimanja:
 • frizer,
 • prodavac,
 • kuvar,
 • poslastičar,
 • krojač,
 • operater u pripremi štampe,
 • knjigovezac,
 • obućar ,
 • elektroinstalater,
 • automehaničar,
 • autoelektričar,
 • autolakirer,
 • vodoinstalater,
 • stolar ,
 • mesar.
Resursni centar posjeduje svoju štampariju , frizerski salon , krojački salon i obućarsku radionicu gdje  učenici mogu pohađati praktičnu nastavu. U toku školovanja naši učenici postižu zapažene rezultate  na mnogim takmičenjima.   Resursni centar pruža  mogućnost  upisa učenicima sa poteškoćama  u učenju , a koji nemaju oštećenje sluha.  Srednju stručnu školu  pohađa 120 učenika.

1

2

3a

4

5

6

7

8

9

10