ucenickiparlament

U našem Resursnom centru formiran je Učenički parlament u cilju ostvarivanja kvalitetnijeg uključivanja učenika epidural steroid injection u cjelokupan život i rad ustanove.

Učenički parlament zastupa interese svih učenika u školi i učestvuje u donošenju odluka koje ih se neposredno tiču.
 Kroz učešće u radu parlamenta mladi se uče uvažavanju različitosti, kulturi dijaloga, razvijaju odgovornost, samostalnost, podstiču se na slobodno izražavanje vlastitog mišljenja, a sve to podrazumijeva jačanje lične i socijalne kompetencije.

1

2

3a

4

5

6

7

8

9

10